About

Mitä Newspek on?

Newspek on uudenlainen tapa lukea uutisia. Se on sosiaalinen media, joka on suunniteltu uutisten ja tiedon jakamiseen.

NEWSPEK - BREAKING (the way we read) NEWS

Newspekissä uutisia voi lukea aihe- ja ilmiötasoilla

Newspek koostuu puheenaiheista, topiceista, joihin lisätään kyseiseen aiheeseen liittyviä sisältöjä useista eri lähteistä. Saamme laajemman kuvan aiheesta, kun eri näkökulmat löytyvät samasta paikasta. Toki Newspekistä löytyvät vain ne näkökulmat, jotka joku yhteisön jäsen on sinne lisännyt. Kirjautuneet käyttäjät voivat luoda topiceja ja lisätä niihin sisältöjä.

Kaikki topicit on myös liitetty toisiinsa verkostoiksi, ilmiökartaksi, jotta näkisimme yksittäiset aiheet isommassa kontekstissa. Useat, etenkin maailmanpoliittiset, aiheet ovat niin monimutkaisia, että niitä on vaikea hahmottaa näkemättä niiden taustoja. Ilmiökartasto on on suunniteltu visualisoimaan tapahtumia ja niiden suhteita toisiinsa.

Kuka tuo uutiset sivulle ja luo topicit?

Newspek on sosiaalinen media, eli käyttäjät jakavat sisältöjä toisilleen. Koska Newspek-yhteisö on vielä pieni, olemme luoneet oman suomalaista ja kansainvälistä uutisvirtaa seuraavan tiimin. Tiimimme huolehtii toistaiseksi, että sivulta löytyy päivän tuoreimmat uutiset ja tietoa polttavimmista puheenaiheista. Kuka tahansa kirjautunut käyttäjä voi liittyä mukaan luomalla topiceja ja lisäämällä sisältöjä. Kirjautuneet käyttäjät voivat myös suositella sisältöjä ja seurata haluamiaan aiheita. Omien mielenkiinnonkohteiden mukaisten topicien luominen kannattaa: näin yhteisö ja meidän omakin tiimi innostuu etsimään ja jakamaan tietoa niihin. Usean uteliaan voimin saamme laajemman kattauksen lähteitä ja näkökulmia.

Mitkä ovat Newspekin arvot?

Demokratia

Tämä näkyy palvelussamme lähteiden moninaisuuden muodossa. Kaikki mielipiteet saavat kuulua ja näkyä aiheissa, kunhan ne eivät ole vihaa lietsovia tai loukkaavia. Kannatamme tasa-arvoa.

Tiede

Panostamme tiedeuutisten keräämiseen ja haluamme antaa tutkijoille tilaa tulla kuulluiksi ja teemme mielellämme yhteistyötä tutkijoiden ja journalistien kanssa.

Oppiminen

Ilmiökartta, ja aiheiden aikajanat on luotu isomman kuvan hahmottamista varten.

Ketä Newspekissä työskentelee?

Newspek on ollut monivaiheinen projekti, joka aloitettiin jo vuonna 2014. Tällä hetkellä ydintimiin kuuluu:

Tommi Kostilainen

Kostilainen on se, jolla lamppu välähti ja Newspek syntyi! Hän on taustaltaan kauppatieteiden opiskelija Tampereen yliopistosta, mutta opetteli itse koodaamaan saadakseen Newspekin pystyyn. Hän on Newspekin toimitusjohtaja ja selainversion pääkoodari.

Ota yhteyttä: tommi@newspek.com

Anniina Pasanen

Pasanen on ollut Newspekissä mukana alkumetreistä lähtien. Hän on hakenut oppia journalismista Tampereen yliopiston tiedotusopin opinnoista. Pasanen vastaa Newspekin markkinoinnista ja ilmiökartastojen toteuttamisesta.

Ota yhteyttä: anniina@newspek.com

Antti Heikkinen

Heikkinen on Newspekin ykköskoodari ja mobiiliappien kehittäjä. Heikkinen on valmistunut Tampereen Teknillisestä yliopistosta.

Ota yhteyttä: antti@newspek.com

Topias Takkinen

Takkinen vastaa Newspekin rahoituksesta ja ilmiökartastojen toteuttamisesta. Hänen on opiskellut taloustiedettä ja vastuullista liiketoimintaa Tampereen yliopistossa.

Ota yhteyttä: topias@newspek.com

Meitä ovat tukeneet seuraavat tahot

© 2019 - Newspek Oy

Seuraava aihe